Kontakt

FREIA s.r.o / pri supermarkete TEMPO
námestie Slobody 3114/21A
022 01 Čadca

Tel: 0918 762 186
Mail: obchod@novemobily.sk

IČO: 46 331 603     
IČ DPH: SK2023328307
IBAN : SK 51 1100 000000 2924861926
Reg.: Okresný súd Žilina 26.08.2011, registrácia : oddiel ,s.r.o.vložka číslo:55245/L


Ústredný inšpektorát SOI

Poštový priečinok 29, Prievozská 32, Bratislava, 027 99

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.